Sunday, November 10, 2013

Kika Shibata sensei's workshop

(1) group photo, (2) 11/9, Hana dome; (3) 11/10, basket

No comments:

Post a Comment